skip to Main Content

Razvojni projekti

Za razliku od najvećeg broja sajber projekata danas, naši projekti su orijentisani na bezbednost nacionalnog sajber prostora.
Projekat „Perimetar“ je naš projekat koji ima za cilj razvoj sistema za rano upozorenje na sajber pretnje.

Projekat ima multifunkcionalnu namenu:
1. povećanje stepena zaštite kritične infrastrukture
2. povećanje stepena zaštite malih i srednjih preduzeća
3. korištenje u međunacionalnim okvirima gde bi se sprečavalo da sajber prostor jedne države budu korišteni za sajber napade na strukture u drugim državama.

Back To Top