skip to Main Content

Managed security service (MSS)

MSS usluge predstavljaju visoko-profilne usluge koje dopunjuju postojeću sajber bezbednost implementiranu na informacionim sistemima institucija i kompanija. Kompanije i institucije uglavnom ne poseduju kapacitete za obavljanje ove vrste delatnosti. Servisi spadaju u servise tzv „duboke analize“ i najčešća upotreba im je u zaštiti kritičnih servisa kompanije kao i ojačanje internih istraga.

Threat hunting Među-platformska analiza Detekcija i blokiranje izvlačenja podataka, „phishing“ stranica, „fast-flux“ i “double-flux” sistema, skrivenih komunikacionih kanala i tunela, „IoT“ napada, naprednih „persistent threats“ pretnji.
Analiza malicioznih softvera Laboratorija za analizu malicioznih softvera Uključuje statičku i dinamičku analizu. Za inicijalnu analizu i uzimanje uzoraka na lokaciji korisnika koristi se portabl laboratorija. Puna analiza se radi u Laboratoriji.
Praćenje aktivnosti malicioznih softvera Laboratorija za praćenje aktivnosti malicioznih softvera Kontinualno i aktivno praćenje malicioznih softvera gde postoji sumnja na ciljane i “APT” napade na korporaciju.
Back To Top