skip to Main Content

Digitalna forenzika (DF)

Servisi digitalne forenzike (DF) uključuju 2 vrste servisa:

Servisi forenzičke analize koji uključuju: veb forenziku,forenziku podataka, forenziku dokumenata, mrežnu forenziku, forenziku računara i mobilnih uređaja, memorijskih čipova, USB drajvova i memorijskih kartica i izvode se u specijalizovanim uslovima.

Projektovanje Forensic Cloud. Forensic Cloud je potpuno nov i inovativan pristup forenzici, koji omogućava integraciju različitih izvora digitalnih dokaza i centralizovano upravljanje i analitiku. Uključuje i obuku u svim segmentima digitalne forenzike. Koristi se kao alat internih istraga kompanija i institucija.

Back To Top